Voor kunsthistorische objecten werden hoge eisen gesteld aan het hout dat gebruikt werd. De fijne nerf die de gewenste bewerking mogelijk maakte, betekent vaak dat het materiaal ook zeer geschikt is voor dendrochronologisch onderzoek. De beperking van dit materiaal is dat er zelden spinthout aangetroffen wordt; dit werd zorgvuldig verwijderd, alhoewel soms nog een restje aangtroffen kan worden.