Voor het dateren van historische gebouwen en archeologische objecten is allereerst een referentiecurve nodig die van het heden terug de tijd in gaat.


Bemonstering.Binnen het Iberian Heritage Project is met succes een bijna 1000 jaar lange referentiecurve ontwikkeld maar hiermee kon de eerder bemonsterde Colegial del Salvador in Seville niet gedateerd worden. Dit ligt niet aan de lengte van de referentiecurve, maar aan het feit dat de referentiecurve een ander groeigebied vertegenwoordigt.

Het hout voor de Colegial del Salvador komt naar alle waarschijnlijkheid uit het basin van de rivier de Guadalquivir. De mogelijke herkomstgebieden zijn daarmee beperkt. Tussen 8 en 10 februari is een team bestaande uit Marta Domínguez, Reyes Alejano, Javier Pique en Julia Bohórquez Rodríguez de Medina (Universiteit van Huelva) en mijzelf de bergen rondom Segura de la Sierra ingetrokken om geschikte bomen voor een nieuwe referentiecurve te vinden.

Zwarte den.Met behulp van de boswachters van het gebied konden de standplaatsen met de oudste individuen gelokaliseerd worden. In 3 dagen tijd zijn 5 standplaatsen bemonsterd. Binnen de standplaats zijn 12 tot 14 bomen geselecteerd en van iedere boom zijn met een holle 5 mm boor 2 boormonsters genomen.

De eerste resultaten geven aan de dat oudste bomen rond de 350 tot 360 jaar oud zijn. Of dit voldoende overlap is om de vermoede datering van 1704 voor de Colegial del Salvador te verifiëren zal nog moeten blijken.